สำรวจข้อมูล

แบบสำรวจขัอมูลพื้นฐานของนักเรียน

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZnYjdBZEE5OE5zbWNBaVM1bVVyWnc6MQ

Advertisements

ดู

ดู

คณิต

ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาอันทรงค่าจากพ่อของปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบ สสวท ปี 53

เฉลยข้อสอบปี  สสวท ปี53

ให้นักเรียนลิงค์ข้อสอบ

เฉลยข้อสอบ

http://www.kutchum.com/